УАСО

Научете повече за нас и ако ни харесате, се присъединете. Бихте могли да сте новите членове на екипа ни, да бъдете наш дарител или просто приятел, който би ни помогнал при необходимост със своите знания и умения, свободно време, контакти или… каквото друго намерите за добре.

Кои сме ние?

Ние сме Университетски аварийно-спасителен отряд – неправителствена организация, създадена в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през далечната 1990 г. Днес в екипа членуват студенти от редица столични университети, хора с различни професии и интереси, защото вярваме, че всеки може да намери своята ниша и да бъде полезен за делото ни.

УАСО е колективен член на Българския младежки Червен кръст и на Националната асоциация на доброволците в Република България, а членовете ни са част от Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК.

Визия

„Бедствия без жертви”
Свят с по-малко бедствия, по-малко жертви и загуби.

Мисия

Ние работим за общество, подготвено за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Развиваме екип от доброволци за спасителни действия и превенция.

ДЕЙНОСТИ

Това е само част от сферата ни на действие.
В секция „Дейности” ще научите повече за нашите начинания.

null

Първа долекарска помощ

null

Спасяване с въжен достъп

null

Радиокомуникации

null

Търсене и спасяване в градски условия

null

Борба с горски пожари

null

Планинска маркировка

ВРЪЗКА С НАС

Телефон

(+359) 897 690 345

Адрес

София, бул. Джеймс Баучер №5, Физически факултет, А314

Email

office@uaso.org

ПАРТНЬОРИ