Проекти

„Да оставиш вярна диря”

проект по Програма „Младежта в действие”

Основната цел на тази младежка инициатива бе популяризиране на идеята за доброволчеството в името на определена общественополезна кауза – обновяване на туристическата маркировка. За място на осъществяване на Проекта бе избран участък от Европейския трансграничен  пешеходен маршрут Е-4. Проектът се осъществи от екип от 12 младежи – членове на Университетския аварийно-спасителен отряд, с участието на деца от ДДЛРГ в с. Доганово. Програмата на Проекта включваше провеждане на обучение по първа помощ, както и практически дейности по обновяването на маркировката. Децата от Дома в с. Доганово, наред с придобитите полезни нови знания и практически умения, вече имат и самочувствието на хора, които съграждат път за другите.

„Подобряване на туристическата маркировка в българските планини“

проект на УАСО

Проектът целеше оценка на състоянието на туристическата маркировка по популярни маршрути в няколко наши планини (Рила, Пирин, Родопи, Стара планина, Лозенска планина, Плана), както и практически дейности по обновяване на маркировката в Рила. Събраната информация ще е определено полезна при планиране на нови маркировъчни дейности от екипа на УАСО, както и на доброволци от всяка друга младежка организация, имаща желание да работи за обновяване на туристическата маркировка в България.

„Обучение на Младежките Аварийни Екипи (МАЕ)“

Проект по програма на БМЧК „Мисли глобално, действай локално”

Екип инструктори на УАСО в рамките на 8 месеца проведе интензивни двудневни обучения с Младежките Аварийни екипи на Български Младежки Червен Кръст в редица областни центрове, като в програмата бяха включени следните модули: ориентиране, радиокомуникации, механизми за реакция при бедствия и споделяне на добри практики в областта на спасяването.