Projects

“Leave a true trace”

п

part of the program “Youth in action”

The main goal of this youth initiative was to promote the idea of voluntariness in the name of a specific cause in community service – the renewal of tourist path marking. The E4 European long distance path was chosen for the realization of the project. Twelve members of the URS assisted for the realization of the project with the help of children from the Foster home in “Droganovo” village. The project included first aid training as well as practical activities in renewal of marking. The children from the Foster home, having gained new useful knowledge and practical skills, now feel like self-confident people who are ready to build roads for others.

„Подобряване на туристическата маркировка в българските планини“

проект на УАСО

Проектът целеше оценка на състоянието на туристическата маркировка по популярни маршрути в няколко наши планини (Рила, Пирин, Родопи, Стара планина, Лозенска планина, Плана), както и практически дейности по обновяване на маркировката в Рила. Събраната информация ще е определено полезна при планиране на нови маркировъчни дейности от екипа на УАСО, както и на доброволци от всяка друга младежка организация, имаща желание да работи за обновяване на туристическата маркировка в България.

„Обучение на Младежките Аварийни Екипи (МАЕ)“

Проект по програма на БМЧК „Мисли глобално, действай локално”

Екип инструктори на УАСО в рамките на 8 месеца проведе интензивни двудневни обучения с Младежките Аварийни екипи на Български Младежки Червен Кръст в редица областни центрове, като в програмата бяха включени следните модули: ориентиране, радиокомуникации, механизми за реакция при бедствия и споделяне на добри практики в областта на спасяването.