Проекти

„Обновяване на лятната туристическа маркировка в Рила”

Проект подкрепен от дарителската програма на Moto-Pfohe за опазване на природното и културно наследство в България.

Започваме годината с нов успешен проект. „Обновяване на лятната туристическа маркировка в Рила” е един от трите проекта подкрепени в десетото издание на дарителската програма на Moto-Pfohe за опазване на природното и културно наследство в България.

Проектът предвижда обновяване на лятната туристическа маркировка по избрани маршрути в Рила, което ще допринесе за опазване на околната среда и ограничаване на негативното влияние на човека в планината, изключвайки туристическото присъствие извън утвърдените маршрути. Това ще създаде по-добри условия за туристите, използващи европейския туристически маршрут Е-4, ще спомогне за популяризиране на българските културни и природни забележителности и ще подобри условията за съществуване на видове, записани в европейски и световни списъци на застрашени видове. Проектът ни също показва един възможен път за подобряване на ситуацията в планината, чрез привличане и обучение на доброволци в помощ на служителите в парковете.

Наградата, плакет и грамота – бяха връчени на Васил Гурев, председател на УС на УАСО, от г-жа Галя Георгиева – Експерт в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование” в Министерство на образованието и науката и г-н Масухиро Ояма – Управител на Мото-Пфое.

 

Снимките са любезно предоставени от Мото-Пфое.

Повече информация за дарителската програма на Moto-Pfohe може да видите тук: www.motopfohe.bg/bg/about-us/news/view/proekt

„Борба с горските пожари”

Проект подкрепен от кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”

Нашият проект “Борба с горските пожари” спечели място в дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” в категорията “Еко проекти” за 2019 г.

През последните 20 години доброволци на УАСО са взели безвъзмездно участие в противопожарните действия в почти всички по-големи планински пожари на територията на България. За целта членовете на отряда използват лична екипировка, която обезпечава ефективната им работа при осъществяването на редица ключови дейности при гасене на пожари. Но тази екипировка, макар и с високо качество, не може да осигури достатъчна сигурност при работа пряко до фронта на пожара и най-вече – не отговаря на все по-строгите стандарти и изисквания за безопасност.

След приключването на кампанията искаме да изразим нашите искрени благодарности на всички, които ни подкрепиха и на Райфайзен Банк, че ни включиха в нея.
С ваша помощ закупихме осем комплекта топлозащитно облекло и обувки, които ще осигурят по-голяма безопасност на нашия екип доброволци, работещи в горски пожари заедно с противопожарните служби.

Искрени благодарности на всички, които подкрепиха каузата ни “Борба с горските пожари”.

„Да оставиш вярна диря”

проект по Програма „Младежта в действие”

Основната цел на тази младежка инициатива бе популяризиране на идеята за доброволчеството в името на определена общественополезна кауза – обновяване на туристическата маркировка. За място на осъществяване на Проекта бе избран участък от Европейския трансграничен  пешеходен маршрут Е-4. Проектът се осъществи от екип от 12 младежи – членове на Университетския аварийно-спасителен отряд, с участието на деца от ДДЛРГ в с. Доганово. Програмата на Проекта включваше провеждане на обучение по първа помощ, както и практически дейности по обновяването на маркировката. Децата от Дома в с. Доганово, наред с придобитите полезни нови знания и практически умения, вече имат и самочувствието на хора, които съграждат път за другите.

„Подобряване на туристическата маркировка в българските планини“

проект на УАСО

Проектът целеше оценка на състоянието на туристическата маркировка по популярни маршрути в няколко наши планини (Рила, Пирин, Родопи, Стара планина, Лозенска планина, Плана), както и практически дейности по обновяване на маркировката в Рила. Събраната информация ще е определено полезна при планиране на нови маркировъчни дейности от екипа на УАСО, както и на доброволци от всяка друга младежка организация, имаща желание да работи за обновяване на туристическата маркировка в България.

„Обучение на Младежките Аварийни Екипи (МАЕ)“

Проект по програма на БМЧК „Мисли глобално, действай локално”

Екип инструктори на УАСО в рамките на 8 месеца проведе интензивни двудневни обучения с Младежките Аварийни екипи на Български Младежки Червен Кръст в редица областни центрове, като в програмата бяха включени следните модули: ориентиране, радиокомуникации, механизми за реакция при бедствия и споделяне на добри практики в областта на спасяването.