Бъди дарител

Благодарим, че сте до нас!

Ние сме изцяло доброволна организация и разчитаме изключително и само на лични средства и дарения. С всяко дарение помагате да осъществяваме нашите дейности и допринасяте за каузата ни “Бедствия без жертви”.

 

Дарение по банков път:

УНИВЕРСИТЕТСКИ АВАРИЙНО СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД
BG43BPBI79401037282102
BIC: BPBIBGSF
Основание: Дарение

 

Дарение на материали:

За материални дарения се свържете с нас по имейл или телефон. Приемаме дарения като медицински материали, работно облекло, техника, защитна екипировка, офис консумативи и др.

Данъчни облекчения за дарения в полза на УАСО – от физически и юридически лица:

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на УАСО, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б. ”л” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на УАСО, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.14 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.

 

За повече информация или за издаване на Протокол за дарения, може да се свържете с нас по имейл или телефон.