УАСО

Ние сме Университетски аварийно-спасителен отряд – неправителствена организация, създадена в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през далечната 1990 г. Днес в екипа членуват студенти от редица столични университети, хора с различни професии и интереси, защото вярваме, че всеки може да намери своята ниша и да бъде полезен за делото ни.

УАСО е колективен член на Българския младежки Червен кръст и на Националната асоциация на доброволците в Република България, а членовете ни са част от Националния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК.

Визия

„Бедствия без жертви”
Свят с по-малко бедствия, по-малко жертви и загуби.

Мисия

Ние работим за общество, подготвено за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Развиваме екип от доброволци за спасителни действия и превенция.

slide3

ЕКИП

Ръководител

ВАСИЛ ГУРЕВ

Основава и ръководи УАСО от 1991 г.

Ядрен физик! Работи във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Планинар! Организирал редица височинни експедиции в Кавказ, Памир, Тян-Шан и Хималаите.

Авантюрист! Участвал в 12 български експедиции на о-в Ливингстън, Антарктика.Научете повече »

Ръководен екип

null

Кирил Иванов

null

Катя Колева

null

Емил Николов

null

Тимур Костов

null

Пламен Бекяров

Членове

null

Цветелина Ценкова

null

Иво Димитров

null

Биляна Гатева

null

Елизабет Ценкова

null

Нина Ценкова

null

Васил Караиванов

null

Тодор Николов

null

Янислав Митев

null

Константин Веселинов

null

Христина Петрова

null

Диан Илиев

null

Екатерина Каменова

null

Евелина Стефанова

null

Гергана Георгиева

null

Венцислав Йорданов

null

Нина Гурева

null

Десислава Пейкова

null

Стела Вълчева

null

Стела Александрова

null

Илия Добрев

null

Михаела Рановска

null

Алексанър Василев

Даниела Балева

Мария Генова

Иван Вълчев