Планинска макировка

От съществена роля за всеки турист е познаването и правилното
използване на различните видове маркировка в планината.

Туристическата маркировка има за цел да информира, улесни, подпомогне и обезопаси движението на туристите по време на походи. Туристическата маркировка осигурява достъпност до съществуващите природни дадености и охраняемите природно-защитени обекти с минимална намеса в околната среда и запазването им от отрицателното въздействие на човешката дейност.

Отрядът се занимава с направата на планинска маркировка повече от 25 години и имаме самочувствието, че правим едни от най-добрите маркировки в България. В работата си спазваме стриктно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България и използваме най-устойчивите материали, които сме открили през годините. Затова и азимутните табели, които сме поставили по билните маршрути в Рила преди 12 години все още изглеждат като нови.

През изминалия четвърт век маркировка сме правили в почти всички български планини – Рила, Пирин, Стара планина, Странджа, Плана. В последните години работим основно на Рила и Витоша по международния маршрут Е4, както и в района на Западна Стара планина. Ще се радваме и на вашето партньорство!

Лятната маркировка се прави с помощта на маркировъчни знаци, състоящи се от няколко цветни ленти с размери 3 х 10 cm – така наречената лентова маркировка. Цветовете на маркировъчните знаци биват основни и спомагателни. Основни цветове са: червен, зелен, син и жълт, а спомагателен е белият цвят. Пътеката от една хижа до друга се означава с един основен цвят, като цветната линия се поставя между две бели линии с по 0,5 cm интермал помежду им – така се оформя сатндартния маркировъчен знак с размери 10 на 10 cm. По този начин се полагат цветните линии върху дърветата, камъни, скали и др. В изходните пунктове маркировката започва с художествено оформени маршрутни табла (схеми). На възлови места с широк обзор се поставят панорамни разяснителни табели. По хартиените туристически карти тези пътища са означени със същия цветен код.

За ориентиране в заснежената планина и за добра видимост, зимната маркировка се прави с маркировъчни стълбове и табели.

Стълбовата маркировка представлява метални колове, забити в земята, на каменен или бетонен фундамент и боядисани на жълти и черни ивици с широчина 20 см.

Върху стълбовете се прикрепят различни видове табели:
Азимутни табелки, на които е написано разстоянието и азимута до предишния и следващия стълб.
Указателните табели, под формата на стрелки, които се поставят на възлови разклонения или на места където има опасност от изгубване.
Табели със схема на маршрута или на маршрутите в района с посочени часове за преминаването им.
Табела с шахматно разположени черни и жълти квадрати се използва за обозначаване на лавиноопасни долини или пътеки.

Галерия