Спасяване с въжен достъп

Членовете на Отряда имат необходимата подготовка за оказване на помощ на пострадали чрез използване на системи за въжен достъп и евакуация. Обучението включва запознаване с нормативните изисквания за безопасност, усвояване начина на работа с всеки елемент от личните предпазни средства срещу падане от височина, придобиване на теоретични знания и практически опит в усвояване на различните способи за работа на височина и ограничен въжен достъп в зависимост в специфични условия, за основните методи на евакуация и спасяване.

Екипът на Университетския аварийно-спасителен отряд провежда регулярни съвместни тренировки с ведомствени спасителни екипи в предприятия с рисково производство по евакуация на пострадали с използване на алпийски способи.

Галерия