Борба с горски пожари

През последните три десетилетия се наблюдава драматично увеличение на пожарите в световен мащаб. Данните за България сочат, че в периода 1991-2000 г. са опожарени 130 хил. ha горски площи, което е близо 3.0% от горската площ на страната. Екипът на УАСО е натрупал значителен опит в борбата с горските пожари:

Мальовишкия пожар, Рила – 2000 г.
пожара НП “Пирин” – 2003 г.
пожара над с. Долна Баня – 2004 г.
пожара под вр. Бунай – 2011 г.
пожара в м. “Бистришко бранище” Витоша – 2012 г.
пожар край с. Локорско – 2013 г.
пожара над Рилски манастир – 2015 г.

Галерия