Търсене и спасяване в градски условия

Членовете на Отряда работят системно да повишаване на подготовката си за спасяване на пострадали от разрушени сгради. Обучението включва широк кръг от теми: управление и координиране на спасителни операции в градски условия; специфични опасности, подход към рисковете; разузнаване в района на разрушенията; способи за издирване; маркиране на претърсваните райони – по системата INSARAG; методи за евакуация от тесни пространства.

Ценна методическа помощ в подготовката на членовете на Отряда за работа в бедствени ситуации оказва Дирекция „Мениджмънт на бедствията” към БЧК и експерти от Центъра за професионална квалификация на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Монтана.

Галерия