Ориентиране

Бързото и точно ориентиране в района и обстановката е основна задача в спасителните дейности. Възможно е при бедствие да нямаме налични карти или те вече да не са актуални. Затова е важно членовете на Отряда да могат да се ориентират на терена не само с помощта на “класическите” средства – карта и компас, но и като използват модерни средства – GPS, програми за георефериране на картен материал и навигация. И разбира се – най-важното е практическия опит, а той идва с много тренировки.

Галерия