Първа долекарска помощ

Подготвяме екип за работа при БАК.

УАСО има дългогодишни традиции в областта на първата долекарска помощ. Нашият курс по ПДП е задължителен за членовете на Отряда и всеки трябва да има едно стабилно основно ниво, за да бъде част от работен екип. А звеното, което се занимава с ПДП, вече се подготвя допълнително при много по-високи изисквания.

В различно свое качество – като състезатели, обучаващи, треньори или съдии, години наред членове на УАСО са взимали дейно участие в подготовката на националния отбор на Българския червен кръст за участие в Европейските състезания по първа помощ. Затова бе и е заслужена радостта ни, когато сред завърналите със златото за България участници в Европейското първенство FACE-2013 имаше и представител на УАСО.

Ежегодно членове на Отряда участват като съдии на пунктовете по ПДП в състезанията за ученически екипи, организирани от Д”ПБЗН” към МВР. Участваме с пункт по ПДП и на събитието за деца „Безопасност на пътя“.

Галерия