Васил Гурев

 • null

  През 70-те години във всеки ВУЗ в страната съществува съвет по туризъм. Като любител планинар Васко става шеф на съвета в СУ.

  Основател е на Университетския клуб на пътешественика, с който е организирал десетки експедиции в Памир (с изкачвания на тамошните седемхилядници), Кавказ, Камчатка, на първата самостоятелна българска експедиция в Гархвалските Хималаи (Индия).

 • null

  През 1991 г., като продължение и развитие на Клуба на пътешественика и желанието на Васко да работи и прави добро за обществото, той създава Университетски аварийно-спасителен отряд – организация, която да се подготвя за реакция при бедствия аварии и катастрофи. Една година по-късно, УАСО става колективен член на Български младежки Червен кръст (БМЧК). След няколко години на развитие Васко способства за създаването на Национален екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи (НЕРБАК) към БЧК.

  В дългогодишната си практика зад гърба си ярко изпъкват земетресението в Турция 1999, редица големи горски пожари, организация на ежегодните състезания по първа помощ на аварийни екипи, безчет тренировки и обучения.

  Васко е заразителна личност, която поддържа отряда жив в добри и лоши моменти вече 25 години. Всеки попаднал в неговото обкръжение е въвлечен в неговия живот и идеали.

  Ето едно видео, заснето от btv, за неговото семейство:
  www.btv.bg/Историята на едно семейство с мисия.

.

Видях човек да гони хоризонта.
Те бягаха наоколо безспир.
Аз бях смутен
и спрях човека.
„Безсмислено е — казах аз. —
Ти няма никога…“
„Лъжеш!“ — извика той
и продължи да тича.

Стивън Крейн

 .